Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiającego strony postępowania o wydaniu postanowienia z dnia 1 września 2022 r. o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora” na terenie działki nr 449/20 obręb Obora gmina Lubin.