Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów piłki nożnej dla dzieci z terenu Gminy Lubin”.