Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w m. Czerniec”.