Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 103051D MIROSZOWICE- KŁOPOTÓW – II ETAP.