Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D CHRÓSTNIK- OSIEK.