Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI POWIATOWEJ NR 1231D W M. CZERNIEC.