Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA.