Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 16 września 2021 r. na godz. 15:30 zwołane
zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Lubin przy ul. Księcia Ludwika I nr 3. (pok. nr 114).

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza wniosku w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze wewnętrznej obręb Gorzyca i obręb Krzeczyn Mały.
  2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin

/-/Marcin Nyklewicz