Podaje się do publicznej wiadomości, na dzień 26 lipca 2022 r. na godz. 15:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3. (pok. nr 127).