miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/288/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2021 r.

Ogłoszenie Gogołowice