Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: eksploatacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubin