Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczącego postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: eksploatacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubin