OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY na zadanie: „Wykonanie i montaż nagrobka na cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie dz. nr 30 obręb Zimna Woda„