Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) przy realizacji zadania pn. „rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie w zakresie:

  1. Budowy obiektu stanowiącego przejście dla pieszych przez ciek niemstowski potok w ciągu ścieżki przyrodniczo – historycznej w parku zabytkowym w Niemstowie;
  2. Budowy plenerowej wiaty na terenie parku zabytkowego w Niemstowie;
  3. Wykonania ścieżki przyrodniczo – historycznej w parku.”

Ogłoszenie o inspektorze nadzoru (PDF 530 KB)