Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubin miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami w 2021 roku