Ogłoszenie o wyborze oferty “Zagospodarowanie działki nr 56 w Kłopotowie”