Ogłoszenie o wyborze oferty „Zagospodarowanie działki nr 56 w Kłopotowie”