na realizację zadania pod nazwą „Konserwacja gminnych rowów melioracyjnych”. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający otrzymał dwie oferty.

Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF 350 KB)