Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.„EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN”.