Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „REMONT DRÓG GMINNYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”.