Gmina Lubin pozyskała 70% kosztów planowanej budowy drogi Chróstnik-Osiek. To droga publiczna, jednak do tej pory służyła raczej pieszym, rowerzystom i pojazdom rolniczym. Teraz będzie na niej nawierzchnia bitumiczna, co znacznie ułatwi komunikację i pozwoli szybko omijać miasto Lubin.

Do tej pory mieszkańcy m.in. Osieka, Pieszkowa, Kłopotowa żeby skorzystać z szybkiego dojazdu na przykład do Legnicy, czy też na szybki pociąg do Wrocławia  musieli przejechać przez Lubin. Niedługo będzie to znacznie prostsze i do zmodernizowanej stacji kolejowej i szybkiego transportu kolejowego można będzie się dostać nowym odcinkiem, który prowadzi do Chróstnika, nowej stacji kolejowej i węzła S3.

Ta droga jest swoistą granicą administracyjną pomiędzy gminą a miastem. Z jednej strony są ogrody działkowe, z drugiej powstaje wiele domów jednorodzinnych.

Ogłoszony przetarg przewiduje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 2,1 km o szerokości jezdni 5,5 m wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa kamiennego.