Trwa nabór wniosków dla uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach drugiej części programu „ Czyste Powietrze”. To kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przypominamy, że program ten skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
    1400 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
    1960 zł- w gospodarstwie jednoosobowym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  od 21.10.2020 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. W ramach tej drugiej części programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Część druga programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż  15.05.2020 r.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W przypadku mieszkańców Gminy Lubin zaświadczenia z upoważnienia wójta wydaje dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3. Podajemy numery kontaktowe: tel. 76 817-18-68 wew. 25,  76 844-02-24, fax 76  817-18-68 wew. 30, 76 824-02-24 wew. 30

Szczegółowe informacje na temat ustalania wysokości tego dochodu można znaleźć na gminnej stronie internetowej w zakładce www.ug.lubin.pl/jakosc-powietrza/baza-wiedzy

Wnioski o dofinansowanie mieszkańcy Gminy Lubin mogą składać:

  • do wrocławskiego WFOŚiGW
  • w Urzędzie Gminy Lubin, bowiem gmina zawarła porozumienie z WFOŚiGW w sprawie pomocy przy składaniu i wypełnianiu wniosków. W tych sprawach należy wcześniej skontaktować się  z pracownikiem referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: Księcia Ludwika I 3, parter- pokój nr 8 , tel. 76 840 31 32,