Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży zagrożonej demoralizacją. Ośrodek Szkolenia i Wychowania   Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śl. Prowadzi nadal rekrutację na rok szkolny 2020/2021.
Oferta jest kierowana do młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny, łącząc naukę z pracą, a konkretnie przyuczeniem do zawodu. W tej placówce uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie klasy VII i VIII szkoły podstawowej z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia.  Wszystkie szczegóły i dane kontaktowe dostępne są w załączonej ulotce.

Ulotka rekrutacyjna 2020 do OHP (PDF 240 KB)

OHP rekrutacja 2020