Opaski bezpieczeństwa dla seniorów z gminy Lubin

W trosce o podnoszenie jakości życia seniorów, gmina Lubin wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przystąpiła do realizacji rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok. W ramach projektu oferujemy naszym seniorom bezpłatny dostęp do opasek bezpieczeństwa, połączonych z telecentrum medycznym, obsługiwanym przez wykwalifikowanych ratowników medycznych.

Opaski są proste w obsłudze, posiadają tylko jeden przycisk – przycisk bezpieczeństwa SOS. Poza przyciskiem SOS wyposażone są w następujące funkcje: detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Program jest skierowany do wszystkich seniorów w wieku 65+ z gminy Lubin, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zachęca seniorów do udziału w projekcie. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu mogą zgłaszać się do koordynatora projektu w GOPS w Lubinie, przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 (pokój 204), pod numerem telefonu: 503 769 060, lub poprzez adres e-mail: mkucab@gops.lubin.pl.

W projekcie może wziąć udział 50 seniorów z naszej Gminy. O przyznaniu usługi Teleopieki będzie decydował stan zdrowia oraz kolejność zgłoszeń.