W Zagrodzie Edukacyjnej Ogród Freya w Bukownej odbyło się  posiedzenie Rady Seniorów, w którym udział wzięło ośmiu z jedenastu członków rady. Przygotowano plan pracy na ten rok, seniorzy mieli także okazję zapoznać się z planowanymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, które będą im dedykowane.

Była to także okazja do posumowania dotychczasowej pracy  Rady Seniorów II kadencji. Od lutego 2019 r. rada podjęła 6 uchwał , udało się także  m.in. powołać zespoły robocze, przeprowadzić badania ankietowe na temat potrzeb seniorów, zorganizować dwie wycieczki, spotkanie w Ogrodzie Freya, Biesiadę Senioralną w Raszówce, warsztaty zdrowego żywienia w Chróstniku, wziąć udział w Senioraliach Krakowskich oraz w projekcie pn.: „Rady Seniorów w gminach mniejszych – wyzwania
i szanse dla aktywności obywatelskiej seniorów” dzięki zaproszeniu Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” z Legnicy.

Na posiedzeniu obecna była Irena Krukowska – Szopa prezes Fundacji Ekologicznej, która podjęła dyskusję na temat zajęć jakie wykonywali członkowie Rady Seniorów podczas pandemii COVID-19.

– Konwersacja była bardzo ożywiona, seniorzy chętnie opowiadali czym się zajmowali, ale podkreślali także wielokrotnie, że początek pandemii i związanego z nią odosobnienia był bardzo trudny. Z każdej strony media zasypywały ich różnymi informacjami na temat pandemii koronawirusa – mówi Małgorzata Polniak, która z ramienia Urzędu Gminy Lubin koordynuje na co dzień pracę rady. – Członkowie opowiadali o różnych sytuacjach związanych z życiem w pandemii, jedni zajęli się pracami wokół domu, inni zaległościami lub robótkami ręcznymi.

Po obszernej dyspucie i wielu propozycjach opracowano Plan Pracy Rady Seniorów Gminy Lubin na rok bieżący oraz podjęto uchwałę w tej sprawie . Przedstawiono także gminny kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok bieżący ze wskazaniem wydarzeń dedykowanym seniorom. Seniorzy planują m.in. kolejną spartakiadę już w lipcu, wycieczki, warsztaty. Realizacja planów będzie oczywiście uzależniona od sytuacji epidemiologicznej.