Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił, że osoby powyżej 55. roku życia z dodatnim wynikiem na COVID-19 zostaną automatycznie zakwalifikowane do programu #DarmowaOpiekaMedyczna. Młodsi mogą dołączyć do niego po wypełnieniu formularza na stronie Ministerstwa Zdrowia lub przez lekarza podstawowej opieki medycznej.

Program Domowej Opieki Medycznej to system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 w ich własnych domach. Pacjent otrzyma do domu pulsoksymetr, dzięki któremu będzie badał poziom saturacji. Pacjenta do programu kwalifikuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Istotą systemu jest samodzielny pomiar saturacji oraz tętna przez pacjenta w domu za pomocą wypożyczonego pulsoksymetru, pomiar temperatury oraz zanotowanie liczby oddechów i objawów chorobowych. Wyniki, po wprowadzeniu do aplikacji na telefonie lub w komputerze, są przesyłane do systemu monitorowania, gdzie stan pacjenta jest analizowany. Dzięki temu, możliwe jest monitorowanie pacjenta i szybkie reagowanie na pogorszenie jego tanu zdrowia. W Centrum

– W przypadku osób powyżej 55. roku życia nastąpi automatyczna kwalifikacja do programu. Osoby te po otrzymaniu dodatniego wyniku na koronawirusa otrzymają na podany numer telefonu komórkowego SMS-a. Do tych osób zostanie wysłana paczka z pulsoksymetrem, a dostarczy ją Poczta Polska w ciągu 24 godzin – wyjaśnił Niedzielski.

Dla kogo pulsoksymetr? Lekarz podstawowej opieki medycznej po otrzymaniu informacji, że u pacjenta zdiagnozowano COVID-19, na podstawie wywiadu medycznego, kwalifikuje go do objęcia programem telemonitoringu. Podstawowym kryterium jest zdiagnozowanie COVID-19.

Pacjenci z COVID-19, którzy ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej.

Osoby, które mają mniej niż 55 lat wykorzystują jedną z dwóch ścieżek:

a) wypełniają formularz Pulsocare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia lub

b) kwalifikowani są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zarejestrowanego w systemie DOM.