Zebranie OSP RaszowaJednogłośnym udzieleniem absolutorium zakończyło się ostatnie z cyklu dziewięciu zebrań Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Lubin. Jednogłośnie wybrano także te same osoby do składu zarządu i komisji rewizyjnej.

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze mają kilkumiesieczne opóźnienia z powodu ograniczeń związanych z pandemią, dlatego na zebraniu OSP Raszowa z uśmiechem przedstawiano plany jednostki na ten rok, bowiem w ponad 90% udało się je już zrealizować.

Jeszcze w roku 2020, czyli okresie który obejmował sprawozdanie I dotyczyło go absolutorium, OSP Raszowa była jedyną gminną jednostką o kategorii “M”, co oznaczało, że nie miała samochodu tylko dysponowała motopompą. W planach na rok bieżący było auto i tak też się stało.

– Otrzymaliśmy w tym roku od Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź SA samochód ciężarowy, czyli Nissan Navara- specjalny pojazd pożarniczy. Dzięki dofinansowaniu z gminy Lubin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska udało nam się kupić także dodatkowe umundurowanie i ponton – mówi Józef Kuchiak, prezes OSP Raszowa.

Jednostka zmieni teraz kwalifikację w systemie pożarnictwa z “M” na “S”.

– Liczę, że teraz wasza działalność przyciągnie do OSP jeszcze więcej chętnych. Tegoroczne plany zrealizowane więc już można uznać to za sukces. Dziękuję wam także za wsparcie podczas pandemii, w takich krytycznych chwilach kiedy potrzebna jest szybka, dobrze zorganizowana pomoc dedykowana najbardziej potrzebującym, potwierdza się tylko  jak dobrze,  że w naszej gminie działa aktywnie aż dziewięć jednostek  Ochotniczej Straży Pożarnej – mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.- Cieszę się także, że we wszystkich jednostkach OSP absolutoria zostały udzielone jednogłośnie.

Strażacy jednogłośnie powołali także te same osoby do zarządu OSP na kolejne lata. Prezesem jest więc Józef Kuchciak, wiceprezesem  Paweł Kołkowski, naczelnikiem   Marek Kuchciak, sekretarzem Grzegorz Mularz i skarbnikiem Krzysztof Pasternak.

W skład komisji rewizyjnej weszli: Jacek Górniak, Andrzej Hankus, Robert Piekut.

W planach na ten rok jednostka ma jeszcze zabezpieczenie dachu remizy oraz naprawę drzwi. Jeśli nie nasili si epidemia koronawirusa, to kolejne zebrania OSP odbędą się w styczniu i lutym przyszłego roku.