Jednogłośnie udzielonym absolutorium zakończyło się podsumowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej z Zimnej Wody, która zainaugurowała cykl dziewięciu zebrań sprawozdawczych gminnych jednostek OSP. Przyjęto także założenia pracy na rok bieżący, który będzie bardzo symboliczny dla strażaków z Zimnej Wody, bowiem będą świętować 75-lecie.  

OSP Zimna Woda ma 51 członków, w tym 5 honorowych i 11 kobiet. W ubiegłym roku jednostka brała udział w 72 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym gaszono 26 pożarów, likwidowano 45 miejscowych zagrożeń i jeden raz wyjechano do fałszywego alarmu.

W ubiegłym roku, z powodu zagrożenia epidemiologicznego odwołane były wszelkie turnieje i zawody sportowo-pożarnicze, strażacy brali jednak czynny udział w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę PSP, wspierali gminne akcje promocji szczepień i przeprowadzili liczne akcje i pogadanki prewencyjne.

– Gratuluję zarządowi jednogłośnego absolutorium i jednocześnie dziękuję strażakom za wsparcie  w walce z koronawirusem i działania prewencyjne, bowiem zawsze przykładam do nich szczególną uwagę. Na kolejne miesiące życzę dużo zdrowia i siły, bowiem zamierzenia są bardzo ambitne – mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Strażacy z Zimnej Wody mogą się cieszyć z rozbudowy swojej remizy. W tym roku w planach jest m.in. wykonanie elewacji, monitoringu i alarmu. To będzie także rok jubileuszu 75-lecia jednostki oraz liczne inicjatywy, w tym prewencyjne i społeczno-kulturalne.

– Mamy nietypowe okresy sprawozdawcze, bowiem dopiero kilka miesięcy temu podsumowywaliśmy rok 2020 a już kolejne podsumowania, w których działania związane z pandemią stanowią istotny obszar pracy strażaków – mówił Marek Kamiński, komendant wojewódzki PSP we Wrocławiu. – Gratuluję osiągnięć i zapewniam, że z życzliwością będziemy patrzyli na możliwości wsparcia jednostki w ramach podziału pieniędzy z krajowego systemu. W związku ze zmianą ustawy o OSP przygotowywane są także nowe szkolenia, które będą uprawniały do zawodowej pracy w pożarnictwie.

Nowa ustaw o OSP daje także strażakom ochotnikom m.in. specjalny dodatek emerytalny, o którym mówił Eryk Górski, komendant PSP w Lubinie:

– To dodatkowe 200 złotych na rękę, które przysługuje emerytom za 25 lat działania w OSP, pod warunkiem, że przynajmniej raz w roku wyjeżdżali na akcję. W przypadku kobiet jest to 20 lat z  obowiązkowym jednym wyjazdem.

Wnioski w tej sprawie składane będą do wójta, który przekieruje je do komendanta powiatowego. W oddzielnym materiale napiszemy więcej na ten temat.

Zebranie było także okazją do podziękowania sołtysom za wsparcie, także finansowe jednostki w Zimnej Wodzie. Gratulacje i symboliczne dyplomy odebrała  Aneta Tutko sołtys Zimnej Wody, Lucyna Kopcza sołtys Liśćca oraz Mieczysław Hubka sołtys Wiercienia.