Wieża kościoła w GogołowicachChoć historyczna kopuła wróciła na wieżę kościoła w Gogołowicach we wrześniu ubiegłego roku, to jednak dopiero teraz ostatecznie zakończono trzeci, ostatni etap prac.

Koszt zadania zrealizowanego w 2021 r. wyniósł  62 tys. 500 zł, z czego 50 tys. zł – to dofinansowanie ze środków Gminy Lubin.

Zakres prac w tym roku obejmował dolną część konstrukcji hełmu.

Renowacja piętnastowiecznego Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gogołowicach rozpoczęła się w 2007 r. Do końca 2020 r. wydatkowano na ten cel łącznie 663 tys. zł. Pieniądze pochodzą z dotacji zewnętrznych m.in. z Legnickiej Kurii Biskupiej oraz Fundacji „Polska Miedź”, ale olbrzymi wkład mają także mieszkańcy.

Gmina Lubin łącznie z tegoroczną dotacją przekazała na ten cel 214 tys. złotych.