droga w budowieTrwają intensywne prace na drodze Miroszowice – Kłopotów. Ten prawie półtorakilometrowy odcinek, łączący obydwie miejscowości, oddany zostanie do użytku za kilka tygodni.

Pierwszy odcinek drogi, wybudowany w ramach pierwszego etapu inwestycji, powstał w 2017 r. przy zewnętrznym współfinansowaniu z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury. We wrześniu 2019 r. złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na III etap budowy tej drogi o długości 237 m. Gmina otrzymała wówczas połowę potrzebnej kwoty.

Środkowy czyli ostatni odcinek trasy łączącej dwie miejscowości – ze względu na wąski pas drogowy – wymagał wywłaszczeń działek, więc finalizowanie dokumentacji technicznej było czasochłonne. Na początku ubiegłego roku gmina aplikowała o współfinansowanie tego projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych lecz trafił on na listę rezerwową.

W grudniu 2020 r. znalazł się na liście głównej i otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji. Powstający odcinek drogi będzie miał 386 m i połączy dwa wcześniej wyremontowane odcinki. Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 2 mln zł.