Zbliża się termin zakończenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Lubin. Spis jest obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw domowych i lokali użytkowych na terenie naszej gminy. Adresy, które nie zostaną spisane zostaną zaklasyfikowane jako emiterzy smogu.

Spis może zostać wykonany telefonicznie z konsultantem pod numerem infolinii 76 817 60 08 w godzinach 08:00 – 16:00. Spis może zostać wykonany również samodzielnie na stronie www.zrodlaciepla.ug.lubin.pl. Istnieje także możliwość dokonania spisu osobiście w urzędzie gminy ul. Ks. Ludwika I 3 w Lubinie. Na parterze znajduje się urna. Należy pobrać z niej formularz, wypełnić i wrzucić w tym samym miejscu. Zachęcamy do spisu online lub telefonicznego, który trwa dwie minuty.

Zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Lubin” realizowane jest  ze środków własnych gminy i wynika z obowiązku nałożonego na wszystkie gminy z terenu województwa dolnośląskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach uchwała nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza (…).