„Samorząd dla Dziedzictwa” to konkurs nagradzający gminy za modelowe opracowywanie i wdrażanie gminnego programu opieki nad zabytkami. Jego głównym celem jest motywowanie samorządów do opracowywania i wdrażania obowiązkowych dla gmin, w ramach ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., programów opieki nad zabytkami oraz promocję dobrych praktyk w tym zakresie.

Spośród 26 zgłoszeń spełniających kryteria formalne, w tym 16 z gmin miejskich oraz 10 z gmin miejsko-wiejskich i wiejskich, jury pod przewodnictwem dr hab. Moniki Murzyn Kupisz, prof. UJ wybrało laureatów oraz przyznało wyróżnienia.  Laureatem w kategorii gminy miejskie zostało miasto Łódź. Wyróżnieniami w kategorii  gminy miejskie doceniono Bolesławiec, Gdynię i Żyrardów.

Laureatem w kategorii gminy miejsko-wiejskie i wiejskie została gmina Paczków.  Wyróżnienia w kategorii gminy miejsko- wiejskie i wiejskie przyznano gminom Lubin, Wronki i Żyraków.

Gminę Lubin wyróżniono za realizację czteroletniego programu opieki nad zabytkami. W okresie obowiązywania „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Lubin na lata 2016-2019” rokrocznie, zgodnie z przyjętą uchwałą udzielane były dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych. W tych czterech latach na remonty zabytków wydano łącznie ponad 1 mln 775 tysięcy złotych. Ten program został opracowany przez Bognę Oszczanowską z wrocławskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa i warto przypomnieć, że przyjęto już kolejny czteroletni program, który zakłada dalsze wsparcie finansowe remontów zabytków.

– Jesteśmy winni naszym przodkom, ale także i potomkom dbałość o zabytki. To nasze narodowe dziedzictwo, które wymaga wsparcia wskutek zniszczeń wojennych, ale także bezlitosnego upływu czasu. Nie opracowujemy programów ochrony zabytków, bo tego wymagają przepisy. Robimy to bardzo rzetelnie, współpracując z najlepszymi fachowcami  i potem konsekwentnie je realizujemy. Cieszymy się, że zostało to zauważone w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Już sama nominacja jest dużym wyróżnieniem – mówił Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.

Konkurs „Samorząd dla dziedzictwa” realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022