otwarte ogrodyZ inicjatywy Rady Seniorów Gminy Lubin, kolejny raz  ogłaszamy akcję  pod hasłem „Rok otwartych ogrodów”, której ideą jest zachęcenie mieszkańców gminy do udostępnienia i prezentacji prywatnych ogrodów  mieszkańcom gminy, gmin ościennych, turystom, pasjonatom flory oraz miłośnikom fauny.

W tym roku zmieniono nieco konwencję akcji umożliwiając składanie stosownych formularzy zgłoszeniowych bez ograniczeń czasowych oraz wybór pory roku odpowiedniej do prezentowania swojego zieleńca.

Podobnie jak w roku ubiegłym udostępnić można zarówno okazały ogród, sad, ale też winnicę, jak i mały ogródek, ciekawie zagospodarowany zagajnik, niekonwencjonalny warzywnik, zielnik, skalniak, ogród tematyczny, rekreacyjny czy wypoczynkowy.

Mile widziane są także miejsca z żyjącymi w ogrodach owadami, ptakami, małymi zwierzętami  typu: pasieki, zagrody zwierzęce, ptaszarnie, wybiegi itp.

Zachęcamy do włączenia się w akcję i pokazanie w dogodnie wybrane weekendy swoich botanicznych oaz, których zwiedzanie może stanowić inspirację dla innych, naukę nowych umiejętności, źródło wymiany doświadczeń, wymiany nasion i sadzonek, nawiązania nowych relacji, ciekawie i przyjemnie spędzonego czasu itd.

otwarte ogrody

Zaczniemy od pokazu ogrodów już wiosną, wyłącznie  w soboty lub niedziele, w uzgodnionych z oferentami terminach.

Obowiązujące zasady akcji:

  1. Każdy ogród będzie otwarty w okresie trwania akcji w poszczególnych odsłonach pór roku i wybranych przez gospodarzy terminach.
  2. Czas pobytu / otwarcia ogrodu do 3 godzin zegarowych ustalone przez gospodarza posesji z możliwością wydłużenia czasu.
  3. Właściciel ogrodu jest obecny w tym czasie i pozostaje do dyspozycji odwiedzających.
  4. Ogrody udostępniane są nieodpłatnie.
  5. Gospodarz ogrodu podczas godzin otwarcia może wprowadzić dodatkowe elementy m.in. pokazy, warsztaty, plenery, degustacje i inne. Dodatkowe atrakcje są nieobowiązkowe i nieodpłatne.

 Przystępując do akcji należy wypełniony i podpisany  formularz zgłoszeniowy  złożyć w  kancelarii Urzędu Gminy 59-300 Lubin ul. Księcia Ludwika I nr 3 osobiście lub drogą listowną czy elektroniczną (dokument podpisany i zeskanowany) na adres: kancelaria@ug.lubin.pl  lub na skrzynkę  ePUAP.

Na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych zostanie sporządzony harmonogram otwarcia ogrodów, który będzie podany do publicznej wiadomości.

Formularz – Otwarte Ogrody