Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsiOgłoszony został konkurs  pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2022 r. Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2022 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Sporo zmian nastąpiło w kryteriach oceny wniosku i zakresie jego finansowanych zadań. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, który znajduje się w Uchwale Zarządu Województwa.

Zaplanowane działania w dalszym ciągu powinny rozwijać waszą miejscowości, zwiększać zaangażowanie mieszkańców oraz poprawiać przestrzeń wspólną na terenie wsi.

Przykładowe działania:

  • tablice informacyjne o miejscowości  i atrakcjach na terenie wsi np. zabytkach czy grach terenowych funkcjonujących na terenie wsi;
  • materiały promocyjne np. koszulki, ulotki o miejscowości, oferty wiosek tematycznych, ulotki gry terenowej np. Questu – Wyprawy Odkrywców po miejscowości;
  • koszty zakupów namiotów promocyjnych np. z nazwą sołectwa lub nazwą wioski tematycznej;
  • koszty imprez promujących odnowę wsi np. nagłośnienie, wynajęcie sanitariatów;
  • koszty prowadzących warsztaty, wynajmu sal i materiałów warsztatowych;
  • koszty stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców.

Przejdź do: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Termin naboru: 31 stycznia – 21 lutego 2022 roku
Termin realizacji zadań: 1 czerwca – 30 października 2022 roku
Kwota dotacji: 4000-8000 zł

Gotowe pomysły na projekty znajdują się w Waszych Sołeckich Strategiach Rozwoju.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela pracownik UMWD p. Dominik Wojciechowski, tel. (71) 776 97 47, e-mail: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl