Dyrekcja szkoły w Niemstowie zakupiła Ozoboty, czyli inteligentne roboty do nauki programowania. Dzieci na zajęciach pozalekcyjnych mogą uczyć się programowania i sprawdzać na bieżąco czy ich umiejętności w tym zakresie są opanowane. Ozoboty przeznaczone są dla dzieci już od 5 roku życia i pozwalają przenieść się w  niesamowitą przygodę rysowania, rozwiązywania problemów i pracy grupowej.

Za pomocą kolorowych kodów (na kartce papieru lub tablecie) uczniowie programują zadania, które wykonuje robot, otrzymują konkretny problem do rozwiązania za pomocą dostępnych narzędzi, tj. robota i zestawu zaprogramowanych komend.

Praca z robotem polega na merytorycznym przygotowaniu się do rozwiązania problemu, obmyśleniu ścieżki postępowania, wdrożenia, a na końcu obserwowaniu postępów i wprowadzaniu działań naprawczych, jeżeli robot nie robi tego, co powinien.