W sąsiedztwie położonego w centrum wsi kościoła znajdował się majątek tzw. Pieszków Średni, w którym do dziś zachował się skromny pałacyk. W latach 1793 – 1834 mieszkał w nim ówczesny właściciel tego majątku hrabia Friedrich Sigismund Ludwig von Pfeil, o czym świadczy zachowany kartusz herbowy wmurowany w południową ścianę budynku.