Dobiega końca realizacja projektu Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Niemstowie” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  Powstała m.in. piękna ścieżka przyrodnicza, mostek, wiata, będzie jeszcze album fotograficzny.

Zabytkowy park w Niemstowie został założony w 1852 roku i otaczał piękny pałac wzniesiony po wojnie trzydziestoletniej. Do dziś zachował się zespół folwarczny z majdanem oraz naturalistyczny park ze stawem, który teraz wygląda pięknie, a zapewne zachwyci zwiedzających w miesiącach letnich.

Uporządkowana w XIX wieku dzika przyroda parku, ponownie odzyskała swój naturalny charakter. Obecnie drzewostan parku wraz z runem nawiązuje do  łęgu jesionowo-wiązowego i grądu środkowo-europejskiego. Tak zróżnicowana struktura zieleni stanowi bogate siedliska dla wielu gatunków zwierząt, w tym szczególnie ptaków. Na terenie parku występuje bóbr europejski, o którego obecności świadczą żeremia oraz charakterystyczne ślady zerowania na   okolicznych drzewach.

Inwestycja realizowana od połowy 2019 r. obejmowała  prace dotyczące części przyrodniczej parku wraz z wykonaniem ścieżki przyrodniczo – historycznej, budowę obiektu stanowiącego przejście dla pieszych przez ciek Niemstowski Potok oraz budowę plenerowej wiaty.

Pozostało jeszcze wykonanie albumu promującego nowopowstałą infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną w Niemstowie. Zachęcamy do jesienno – zimowej relacji fotograficznej dokumentującej postęp dokonywanych prac.