Patryk Jarkowiec

Patryk Jarkowiec

Z wielu perspektyw kończącą się kadencję Rady Gminy Lubin 2019-2023 można uznać za wyjątkową. Od kilku tygodni podsumowujemy ją i oceniamy. Zadaliśmy szereg pytań członkom prezydium Rady Gminy oraz przewodniczącym i zastępcom poszczególnych komisji. Zachęcamy do lektury.

PATRYK JARKOWIEC – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROZWOJU, INWESTYCJI I DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ

Mijające ponad pięć lat, było wyjątkowym czasem poświęconym pracy na rzecz samorządu w naszej gminie. Radni wykazują duże zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, co zapewnia nam sprawną pracę w radzie.

Osiek - widok z lotu ptaka

Osiek – widok z lotu ptaka

Ważną częścią prac komisji, której przewodniczę są wprowadzane zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Są nimi objęte wszystkie sołectwa i na bieżąco reagujemy na wnioski zainteresowanych osób i instytucji oraz uchwalane przez parlament nowe uwarunkowania prawne. Umożliwia to dynamiczny i jednocześnie zrównoważony rozwój sektora przedsiębiorczości, jak i budownictwa mieszkalnego.

Zadaniem komisji rozwoju są również bardzo ważne prace związane z inwestycjami. To zarówno rozwój naszej sieci drogowej, infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, rozbudowa szkół, przedszkoli, obiektów sportowych, remonty świetlic, czy też budowa placów zabaw. Tworzymy lepsze miejsce do życia dla mieszkańców, którzy coraz chętniej decydują się na przeprowadzkę do naszej gminy.

Osiek, ul. Brzoskiwniowa

Osiek, ul. Brzoskiwniowa

Jestem wieloletnim  mieszkańcem Kłopotowa, ale zawodowo prowadząc restaurację związałem się z Osiekiem. Z uwagi na charakter pracy, jestem cały czas dostępny dla mieszkańców, którzy chętnie korzystają z tej formy rozmów i spotkań.

Dzięki dobrej współpracy z wójtem Tadeuszem Kielanem i większością radnych, mogłem zrealizować wszystkie założenia programowe. Bardzo wysoko sobie cenię współpracę z Zofią Marcinkiewicz, która podobnie jak ja, jest radną wybraną przez mieszkańców Osieka. To był intensywny okres dokończenia rozpoczętych inwestycji z poprzedniej kadencji, jak również realizacja ambitnego programu.

W szczególności cieszę się z finalizacji i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych. W Osieku nowe drogi są na ulicy Srebrnej, Lawendowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Makowej i Kwiatowej. Powstała też nowa droga gminna łącząca Osiek z Chróstnikiem, zmodernizowano również ulicę Czereśniową. Poprawiło się także bezpieczeństwo po zmroku, dzięki nowemu oświetleniu przy Srebrnej, Makowej, Kwiatowej, Tęczowej, Św. Katarzyny i Pieszkowskiej.

Koło Gospodyń Wiejskich Szminką Malowane

Koło Gospodyń Wiejskich Szminką Malowane

Mieszkańcy Osieka coraz aktywniej angażują się w życie sołectwa i całej gminy. W ubiegłym roku zawiązało się nowe koło gospodyń pod nazwą „Szminką Malowane”. Razem z funkcjonującym od lat kołem Kobiet Niezależnych „Babeczki” prężnie działają na terenie Osieka. Ta aktywność to także duża zasługa sołtysów. Dziękuję za udaną współpracę Ewie Gil sołtys Kłopotowa i Dariuszowi Olszakowi sołtysowi Osieka.

Na kolejne lata życzyłbym sobie i wszystkim mieszkańcom gminy Lubin jeszcze więcej empatii, jeszcze więcej pracy, zaangażowania i czasu by móc realizować plany i służyć każdemu, bez względu na jego poglądy i upodobania. Współtworzymy naszą Mała Ojczyznę i możemy być z niej dumni.