Wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. Na lekcji religii spontanicznie nagrano telefonem piosenkę dla dzieci z Tanzanii, by już za chwilę otrzymać odpowiedź w postaci muzyczno – tanecznych pozdrowień od najmłodszych podopiecznych misji w Maganzo, którymi opiekuje się zawsze uśmiechnięta Polka – Siostra Rachela CFR.

Wiemy jak bardzo muzyka potrafi łączyć, a jeśli dodać do tego fakt, że dzieci nie znają pojęcia „bariery” to jeszcze przed przejściem na zdalne nauczanie nauczyciele obserwowali przez kilka tygodni, jak samoistnie tworzy się dziecięca przestrzeń wymiany piosenek, pozdrowień i głębokich refleksji.

– To z ust naszych dzieci słyszeliśmy wówczas mniej więcej takie słowa: W Polsce mamy wszystko i ciągle narzekamy, a nasi mali przyjaciele z Afryki nie mają dostępu do właściwej ilości jedzenia, leków, czy zabawek – mówi Maciej Stefaniak nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych.

Ta świadomość różnic materialnych, braku dostępu do podstawowych środków do życia zrodziła zarówno w dzieciach, ich rodzicach jak i nauczycielach potrzebę działania. W szkole przeprowadzono zbiórkę pieniędzy.

Udało się zebrać 2035 zł, co pozwoli siostrom zakupić część sadzonek do „Raju Owocowego”, w którym posiłki otrzymuje codziennie ponad 150 dzieci.

Za ofiarność i wielkie serce szkoła dziękuje rodzicom, dzieciom oraz wspaniałym i niezwykle zaangażowanym koordynatorkom akcji – Barbarze Kwapisz, Annie Kuc i  Bogusławie Sobol, bez których nie udałoby się zrobić tak wiele w tak krótkim czasie.

Cały czas można wspierać finansowo misję w Maganzo. Szczegóły są na facebook’owej stronie Dreams – Marzenia dzieci Maganzo.