Rokrocznie Gmina Lubin dofinansowuje remonty zabytkowych kościołów. To wysokonakładowe prace renowacyjne, które najczęściej dzielone są na roczne etapy. Będziemy od teraz pokazywać wymierne efekty tych prac, bowiem każda dotacja wymaga specjalnego rozliczenia i jest to doskonała okazja do podsumowania efektów.

Zaczynamy od  Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie, która realizuje projekt pod nazwą renowacja fasad kościoła wraz z pracami odtworzeniowymi i konserwatorskimi kamiennych detali architektonicznych. W tym roku finansowany był etap VII i Gmina Lubin przekazała 97% kosztów wykonanego zadania, czyli 50 000 zł.

Przypomnijmy że rok temu Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie otrzymała wsparcie w wysokości 30 000 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, remont elementów dachu i renowację fasad kościoła. Natomiast w 2018 r. sfinansowano  renowację  strony północnej elewacji tego kościoła przekazując dotację w wysokości  50.000 zł