Obiekty przygotowane dla uchodźcówTrzy kobiety z Ukrainy wraz z trójką dzieci zamieszkały od wczoraj w gminnym lokalu w Wiercieniu. Oprócz dachu nad głową i wszystkich niezbędnych sprzętów, gmina zapewnia uchodźcom także posiłki. Wielkim sercem wykazują się również mieszkańcy Wiercienia, którzy przekazali wiele darów i zapraszają  kobiety z dziećmi do swoich rodzinnych stołów.

W ciągu ostatnich kilkunastu dni urzędnicy przygotowywali gminne pomieszczenia do przyjęcia uchodźców. Są to głównie świetlice i specjalnie dostosowane małe lokale w:  Wiercieniu, Szklarach Górnych, Raszówce, Chróstniku, Miłoradzicach, Siedlcach, Miroszowicach i Zimnej Wodzie.

W niedzielę gminny koordynator ds. uchodźców otrzymał telefon o relokacji na nasz teren sześciu osób. W Wiercieniu przyjęto trzy kobiety z trójką dzieci – rocznym, ośmio i dwunastoletnim.

– Zapewniliśmy im wszystkie niezbędne rzeczy, kupując jednocześnie podstawowe artykuły spożywcze na najbliższe dni. Tuż po dotarciu kobiet z dziećmi do Wiercienia zostały one bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców. Oprócz przekazania pomocy materialnej zaproszono uchodźców na domowe obiady. Od dziś ciepłe posiłki zapewniać będzie także gmina. Rano przywiozłem naszych gości do urzędu, gdzie oficjalnie nadano im numery PESEL, panie skorzystały także z naszego magazynu z darami, zaopatrując się w potrzebne artykuły – mówi Dariusz Olszak.

W dostosowywanych obiektach przede wszystkim montowano prysznice oraz pralki i lodówki. W każdej chwili do gminy mogą przyjechać kolejni uchodźcy.

– Oficjalnie  zgłosiliśmy do wojewody możliwość przyjęcia dzisiaj około stu osób w ośmiu lokalizacjach. Mimo że to miejsca tymczasowe staramy się by warunki były godne – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. – Jeśli będzie taka konieczność, to w ten sam sposób zaadaptujemy wszystkie gminne świetlice. Kupiliśmy już 90 łóżek, 120 kompletów pościeli, ręczniki,  niezbędny sprzęt AGD, organizujemy wyżywienie. Otrzymaliśmy także 100 łóżek od wojewody, KGHM przekazał nam 20 materacy.

W wielu prywatnych domach mieszkańców gminy także mieszkają uchodźcy. Informujemy, że zgodnie z ustawą każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na osobę dziennie. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.  Wniosek należy złożyć do GOPS- u, tam można pobrać także druki i uzyskać niezbędne informacje.