Rozpoczyna się procedura likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego w Raszówce w pobliżu dawnej bazy paliwowej. Spowodowane jest to  m.in. rozproszonym prawem własności do działek, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu.

Przejazd przeszedł gruntowny remont w 2019 r. podczas modernizacji linii kolejowej Legnica - Rudna Gwizdanów.

Przejazd przeszedł gruntowny remont w 2019 r. podczas modernizacji linii kolejowej Legnica – Rudna Gwizdanów.

Obecnie przejazd w pobliżu poradzieckiej bazy paliwowej w Raszówce ma status „A”, co oznacza jego dostępność zarówno dla ruchu samochodowego, jak i pieszego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października 2015 r. przejazdy usytuowane w ciągu dróg niepublicznych nie mogą utrzymać tej kategorii.

Przejazd kolejowy w Raszówce zlokalizowany jest na działce należącej do Nadleśnictwa Legnica, prowadzi do niego wewnętrzna droga gminna, wiodąca do działki będącej w użytkowaniu wieczystym PKP. Obecny stan własności terenu i  brak ciągłości działek drogowych uniemożliwia nadania drodze statusu publicznej.

Procedura likwidacji przejazdu rozpocznie się 1 października 2020 r.