1. Biesiada francuska

  I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin – luty 2020 r

 2. II posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin – kwiecień 2020 r.
 3. Spartakiada Senioralna w Gorzycy – pomoc organizacyjna – maj 2020 r.
 4. Wycieczka dla seniorów do Michałowic – maja / czerwiec 2020 r.
 5. III posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin – czerwiec 2020 r.
 6. Warsztaty rękodzielnicze w Zagrodzie Edukacyjnej „Ogród Freya” w Bukownej – lipiec 2020r.
 7. Wycieczka dla seniorów do Wielkopolski – wrzesień 2020 r.
 8. IV posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin – październik 2020 r.
 9. Warsztaty kulinarne połączone z dekorowaniem potraw – październik 2020 r.
 10. Biesiada Senioralna – listopad 2020 r.
 11. V posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin – grudzień 2020 r.
 12. Rozpoznanie zasadności wprowadzenia na terenie Gminy Lubin programu Złota Rączka.
 13. Bieżące monitorowanie potrzeb seniorów z terenu Gminy Lubin.Wizyty studyjne.

Plan określa zadania na 2020 rok Rady Seniorów Gminy Lubin. Jego treść może być aktualizowana i uzupełniona zgodnie z wnioskami członków Rady Seniorów Gminy Lubin.