X posiedzenie Rady Seniorów Gminy LubinCzłonkowie Rady Seniorów  spotkali się na X posiedzeniu Rady Seniorów Gminy Lubin II kadencji. Podsumowywali dotychczasowe działania i oprócz zaplanowania wielu inicjatyw na rok bieżący wnioskowali o dalszy rozwój projektów komunikacyjnych dedykowanych najstarszym mieszkańcom, czyli specjalnej strony w Wiadomościach Gminnych i podstrony internetowej.  Na spotkanie z Radą Seniorów Gminy Lubin zaproszeni zostali także policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Lubinie  realizujący program „Bezpieczny Senior”.

Miniony rok, mimo pandemii był aktywny dla seniorów, dlatego przewodnicząca Janina Mucha gorąco dziękowała członkom Rady Seniorów za zaangażowanie. Słowa uznania przekazał seniorom także Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Jednym z większych projektów realizowanych w ostatnich miesiącach były warsztaty florystyczne sfinansowane przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” w ramach projektu  „Rady Seniorów – przestrzeń do aktywności obywatelskiej seniorów”. Osoby, które w nich uczestniczyły potwierdziły, że pomysł na takie zajęcia był trafiony i bardzo się podobał. Seniorzy stworzyli wyjątkowe, jesienne kompozycje kwiatowe i  stwierdzono, że takie warsztaty mogłyby być powtarzalne.

X posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin Na spotkanie z Radą Seniorów Gminy Lubin zaproszeni zostali policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Lubinie  realizujący program „Bezpieczny Senior”.  Głównym celem wizyty mundurowych było uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których można stać się ofiarą przestępstwa i przekazanie informacji jak postępować w przypadku zagrożenia. Podczas spotkania policjanci edukowali seniorów jak ustrzec się przed oszustami, którzy często osoby starsze i samotne wybierają jako swoje ofiary. Przypomnieli metody jakie najczęściej stosują oszuści, w tym m.in. „na wnuczka”, „pracownika socjalnego”, policjanta”, „funkcjonariusza CBŚP”. Seniorzy mieli również okazję dowiedzieć się jak ochronić mieszkanie przed włamaniem. Policjanci przekazali też uczestnikom kamizelki odblaskowe oraz materiały informacyjne.

Rada Seniorów Gminy Lubin przyjęła także plan pracy na rok 2022. Przedstawia się on następująco:

 • Spotkanie z psychologiem pn. „O radości życia” w ramach projektu pn. „Rady Seniorów – przestrzeń do aktywności obywatelskiej seniorów” realizowany przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” – styczeń/luty 2022 r.
 • Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin – luty 2022 r.
 • Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin – kwiecień 2022 r.
 • Eko-warsztaty międzypokoleniowe w ramach projektu pn. „Rady Seniorów – przestrzeń do aktywności obywatelskiej seniorów” realizowany przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”.
 • Wycieczka dla seniorów – wiosna 2022 r.
 • Spartakiada Senioralna w Gorzycy połączona z konkursem na oryginalne nakrycie głowy – lipiec 2022 r.
 • Przeprowadzenie podczas Spartakiady Senioralnej w Gorzycy ankiety wśród seniorów z terenu Gminy Lubin – lipiec 2022 r.
 • Warsztaty edukacyjne połączone z grzybobraniem w Buczynce – sierpień/wrzesień 2022 r.
 • Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin wraz z podsumowywaniem działań z pierwszego półrocza – wrzesień 2022 r.
 • Konkurs na figurę szachową z ziemniaka podczas Święta Pieczonego Ziemniaka – wrzesień 2022 r.
 • Konkurs na najbardziej okazałe warzywo lub owoc podczas Festiwalu Kapusty i Pieroga – wrzesień 2022 r.
 • Warsztaty kulinarne/edukacyjne/rękodzielnicze w wybranej świetlicy– październik 2022 r.
 • Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin – grudzień 2022 r.
 • Inicjowanie przedsięwzięć, współorganizacja i udział Rady Seniorów Gminy Lubin oraz włączanie osób starszych do organizowania i uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i sportowych.
 • Podjęcie działań na rzecz promocji Karty Seniora Gminy Lubin.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 • Współpraca z OKGL i Gminną Biblioteką Publiczną, celem podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz seniorów.
 • Utworzenie na terenie Urzędu Gminy „SKRZYNKI POMYSŁÓW I WNIOSKÓW SENIORÓW” dla mieszkańców w wieku 50+.

Oczywiście realizacja planowanych zadań będzie uzależniona od istniejącej sytuacji epidemiologicznej w kraju i związanych z nią ograniczeń sanitarnych. Treść planu może być aktualizowana i uzupełniana zgodnie z wnioskami członków Rady Seniorów Gminy Lubin.

Seniorzy wnioskowali też by w każdym numerze gazety Wiadomości Gminne na stronie poświęconej seniorom pisać m.in. na tematy związane z potrawami z dzieciństwa, opisywać pasje seniorów, czy też ich zabawy z najmłodszych lat, kiedy jeszcze nie było internetu i elektronicznych zabawek. Seniorzy chętnie widzieliby tam też ogrody seniora,  czy też sylwetki poszczególnych członków Rady Seniorów Gminy Lubin.

Na stronie internetowej gminy Lubin jest także od kilku lat zakładka dedykowana seniorom, gdzie znajduje się m.in. siłownik seniora. Wnioskowano o wzbogacenie go  o nowe niezrozumiałe dla części osób starszych słowa np. karta podarunkowa, fora internetowe, sztos, melanż, selfie, beka itp.

Podczas posiedzenia podsumowano także przesłane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu wnioski z I Dolnośląskiego Forum Rad Senioralnych. Okazuje się, że zdecydowana większość zgłoszonych postulatów jest już realizowana przez gminę Lubin. Od 2016 roku funkcjonuje Rada Seniorów Gminy Lubin, która ma w swoim składzie przedstawiciela Rady Gminy Lubin oraz pracownika Urzędu Gminy Lubin. Członkowie Rady Seniorów mają możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Rady Gminy Lubin. Rada Seniorów ma merytoryczne wsparcie referatu oświaty, kultury, kultury fizycznej i zdrowia. Informacje o inicjatywach i działaniach Rady przekazywana jest do wiadomości seniorów za pośrednictwem gazety Wiadomości Gminne, strony internetowej gminy Lubin, na której utworzona została specjalna zakładka. Przesyłane są plakaty do sołtysów w celu zamieszczenia na sołeckich tablicach informacyjnych czy na stronach i portalach społecznościowych oraz poprzez instytucje kultury. Organizowane są corocznie z inicjatywy Rady Seniorów wycieczki kulturalno-krajoznawcze, zawody sportowe i inne działania mające na celu zachęcenie osób starszych do wyjścia z domu i uczestnictwa w wydarzeniach kierowanych do nich. Rada Seniorów każdego roku przeprowadza ankietę, która ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy Lubin w wieku 50+. Rada Seniorów chętnie podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Ośrodek Kultury Gminy Lubin na zlecenie gminy Lubin corocznie realizuje projekt Akademia Kompetencji Senioralnych Gminy Lubin, gdzie seniorzy z terenu gminy Lubin mają możliwość udziału w zajęciach dla seniorów 50+, są to m.in. nauka języka angielskiego, nauka języka francuskiego, warsztaty taneczne, zdrowy kręgosłup, zajęcia na basenie.