Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice.