Plastik nie do pieca, piec nie do plastikówStatystyki wskazują, że Polska należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. To właśnie w naszym kraju mamy najwięcej dni w roku z przekroczeniami poziomów zawartości pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu – najważniejszych czynników mających szkodliwy wpływ na układ oddechowy.

Polska jest również w czołówce krajów, w których odsetek przedwczesnych śmierci spowodowany jest złą jakością powietrza.

Do zwiększenia skali tych szkodliwych emisji przyczynia się w dużym stopniu spalanie odpadów w domowych paleniskach. Niestety, pomimo dużej szkodliwości takich praktyk świadomość ich negatywnych skutków jest w społeczeństwie bardzo niska.

„Europejskie statystyki po raz kolejny pokazały, że Polacy oddychają powietrzem bardzo złej jakości, zwłaszcza w sezonie grzewczym. […] Za ten niechlubny wynik w dużym stopniu odpowiadają emisje z palenisk gospodarstw domowych.”
– mówi dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska.

Wszyscy mieszkańcy powinni mieć świadomość, że nie ma uzasadnienia dla spalania odpadów w przydomowych piecach i kotłowniach. W obecnym systemie gospodarowania odpadami w Polsce każdy płaci za odbiór odpadów a spalanie śmieci nie zmniejszy wydatków.

Zachęcamy do włączenia się w kampanię informacyjną, którą od kilku lat prowadzi Plastics Europe Polska, pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastików”. W ramach kampanii przygotowane zostały materiały (plakaty, spot reklamowy oraz informacje), które mogą Państwo bezpłatnie pobrać i rozpowszechniać wśród mieszkańców gminy.

Nie spalaj plastików – powstające w dymie pyły i szkodliwe substancje to zagrożenie dla ludzi i środowiska. Zbieraj plastikowe odpady selektywnie – to cenny surowiec do recyklingu!