Plakat informacyjnyW tym roku nastąpiły bardzo ważne zmiany w zasadach składania przez rolników wniosków o płatności obszarowe w 2021 r. Rolnicy nie składają już oświadczeń o braku zmian we wnioskach. Konieczne jest natomiast wypełnienie wniosków o płatności bezpośrednie za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a więc drogą elektroniczną.

Ponadto, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że nie będą już dostarczane drogą pocztową do rolników spersonalizowane wnioski, co miało miejsce jeszcze w latach poprzednich.

W celu usprawnienia procesu naboru wniosków ARiMR oraz organizacje rolnicze, takie jak chociażby Dolnośląska Izba Rolnicza, chętnie świadczą zainteresowanym rolnikom swoją merytoryczną pomoc.