Po tym jak Rada Gminy Lubin zgodziła się prawie dwukrotnie zwiększyć dofinansowanie na remont drogi w Raszówce, władze Powiatu Lubińskiego rozstrzygnęły przetarg i podpisały umowę z wykonawcą. Inwestycja potrwa rok i ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

To jeden z najdłużej wyczekiwanych remontów w gminie Lubin. Dokumentacja na przebudowę tej drogi powiatowej była gotowa 10 lat temu. Na jej podstawie wcześniej wyremontowano odcinki dróg w Karczowiskach i Miłosnej. Na remont odcinka o długości 1 kilometra 800 metrów powiatowi ciągle brakowało pieniędzy, mimo deklarowanego wsparcia ze strony gminy Lubin.

W czerwcu tego roku gmina ponownie zadeklarowała, że przekaże na ten cel 1 mln 500 tysięcy złotych. Powiat pozyskał wcześniej na ten cel ponad 3 mln z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.  Na początku września dokonano otwarcia ofert od firm, które zgłosiły się do przetargu. Najtańsza oferta z Wrocławia opiewała na kwotę prawie 8 mln 300 tysięcy. Władze powiatu ponownie zwróciły się do gminy z wnioskiem o kolejne dofinansowane, uzasadniając to trudną sytuacją finansową powiatu.

– Wnioskowałem do Rady Gminy w sprawie przekazania na ten cel dodatkowo  1 miliona 100 tysięcy złotych. Cieszę się, że w końcu ta inwestycja zostanie zrealizowana – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. – To odcinek drogi, przy którym mieści się m.in. szkoła, a nie ma tam chodników. Tędy także kierowane są często objazdy gdy dochodzi do kolizji na trasie Lubin – Wrocław, bądź Lubin-Legnica. To długo oczekiwana inwestycja, która znacznie poprawi poziom bezpieczeństwa.

Remont drogi ma się rozpocząć jeszcze w tym roku i potrwa około dwunastu miesięcy. Gmina przeznaczyła na ten cel w sumie 2 miliony 600 tysięcy złotych.