Rady Gminy Lubin 2019-2023 powoli dobiega końca – czas na podsumowania. Z wielu perspektyw kończącą się kadencję można uznać za wyjątkową. Po pierwsze parlamentarzyści  zdecydowali,  że kadencje będą 5-letnie zamiast dotychczasowych 4-letnich. Po drugie przesunięto datę wyborów z jesieni 2023 na wiosnę 2024 roku, co w praktyce oznaczało pięć i pół roku rządów. Po trzecie światowa pandemia i konieczność izolacji wymusiły nową formę obrad i wdrożono tzw. sesje zdalne. Po czwarte, zarówno światowy kryzys jak i niespotykane w dotychczasowej historii gminy  pozyskane zewnętrzne dofinansowania, mobilizowały radnych do podejmowania szeregu ważnych decyzji  związanych z rozwojem gminy i realizacją wielu inwestycji. Wreszcie po piąte, dzięki wyjątkowej mobilizacji wójta Tadeusza Kielana, radnych, urzędników i mieszkańców udało się powstrzymać nieuzasadnione zapędy włodarza Lubina i utrzymać dotychczasowe granice gminy Lubin! Teraz czas na ocenę, refleksje i podsumowania kończącej się kadencji. Zadaliśmy więc szereg pytań członkom prezydium Rady Gminy oraz przewodniczącym  i zastępcom poszczególnych komisji, które będziemy cyklicznie publikować. Dziś pierwsze podsumowanie.

 

Andrzej Olek – wiceprzewodniczący Rady Gminy

Staramy się zapewniać wszystkim wygodne i bezpieczne życie w sołectwach, które bardzo kochamy i jak pokazuje życie – zarażamy tą miłością innych. Z roku na rok gmina ma coraz więcej mieszkańców, co cieszy ale jednocześnie tworzy wiele nowych wyzwań.

Uważam, że jedną z najważniejszych spraw są remonty dróg. Przykład Niemstowa, z którego pochodzę idealnie obrazuje te wyzwania. Bardzo szybko powstają nowe osiedla i konieczna jest budowa dróg wewnętrznych. Dodatkowo przez centrum każdej wsi przebiega droga powiatowa, która najczęściej nie była remontowana przez dziesiątki lat. W przypadku Niemstowa  to ponad cztery kilometry. Dzięki bardzo znaczącemu wsparciu finansowemu naszej gminy udało się  zmodernizować połowę tej trasy. Dużym sukcesem jest także zbudowana przez gminę nowa droga łącząca Niemstów z Pieszkowem.

W Niemstowie trwa również rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, na którą mieszkańcy czekali od lat, która dodatkowo umożliwi przyłączanie nowych terenów pod zabudowę.

Nowe pracownie w szkole

Nowe pracownie w szkole

Efektem rozwoju gminy  jest większa ilość uczniów, więc naturalną konsekwencją stała się rozbudowa szkół. W Niemstowie powstało nowe skrzydło z dwoma salami lekcyjnymi wraz z zapleczami. Bardzo cieszy mnie ta inwestycja, bo przecież nasza przyszłość jest w rękach młodych ludzi i należało zapewnić im dobre warunki do nauki. Wierzę, że kolejnym etapem będzie budowa boiska przy szkole. Dziś nauczyciele mają także możliwość prowadzenia lekcji w parku, który gruntownie zrewitalizowano, zbudowano mostek nad Potokiem Niemstowskim, co pozwoliło połączyć park z terenami zielonymi przy świetlicy, placem zabaw i wiatą.

Uważam, że oprócz nowych inwestycji ważna jest codzienna troska o istniejącą infrastrukturę. Dlatego na przykład wspieram Andrzeja Morocha, który dba o nasze boisko. Dzięki  naszej współpracy mamy kontenery socjalne  z doprowadzonymi mediami, a w 2023 roku zamontowano nawodnienie boiska. Cieszą się tego także najmłodsi, którzy licznie biorą udział w zajęciach sportowych.

Przekazanie nowego wozu dla OSP Niemstów

Przekazanie nowego wozu dla OSP Niemstów

Ogromnie cenię także współpracę z przedstawicielami OSP Niemstów i jej prezesem Markiem Maślejem.  W tej kadencji druhowie zyskali dodatkowe pomieszczenia, które bardzo się przydadzą ze względu na powstanie dwóch młodzieżowych drużyn pożarniczych, za co należą się brawa dla Tomasza Nogi oraz Tomasza  Kostanowicza i  Marka Kostanowicza.

Ściśle współpracuję również z radą kościelną, czego efektem jest remont wieży i wnętrz kościoła wraz z osuszeniem ścian zewnętrznych. Ogromnie się cieszę, że te zadania zostały zrealizowane i dziękuję za współpracę  wójtowi Tadeuszowi Kielanowi, ks. Janowi Niczyporowi, Urszuli Kurowskiej oraz Pawłowi Borysowi.

Koncert kolęd w Niemstowie

Koncert kolęd w Niemstowie

Niezmiernie ważna jest także integracja mieszkańców, która ma miejsce dzięki współpracy z sołtysem Józefem Kostanowiczem, całą radą sołecką oraz stowarzyszeniem „Nasz Niemstów”. Organizujemy wiele okolicznościowych wydarzeń i  wspaniałych inicjatyw, dzięki którym rodzą się nowe przyjaźnie, pomysły i rozwija się lokalny patriotyzm.

Bardzo jestem wdzięczny, że mogę pracować jako radny bo pozwala mi to na realizację wielu przedsięwzięć. Cieszy mnie każda, nawet drobna sprawa,  dzięki której życie na wsi jest łatwiejsze. Uważam, że kluczem do tego jest otwartość i współpraca. Cele, które są jeszcze przede mną to m.in. powstanie dogi łączącej Czerniec z Niemstowem oraz przywrócenie przychodni zdrowia w Niemstowie.