Podsumowanie roku w Gminnej Bibliotece PublicznejSieć bibliotek publicznych gminy Lubin to Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, i jej filie w Chróstniku, Miłoradzicach, Niemstowie, Księginicach i Oborze oraz Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie, które zapewniają obsługę mieszkańców gminy Lubin w zakresie upowszechniania czytelnictwa i kultury.

Oprócz bogatego księgozbioru książek drukowanych – blisko 42 000 woluminów, mieszkańcy gminy Lubin mają dostęp do książek elektronicznych:

  • na platformie Legimi ( 140 000 e-booków, audiobooków i synchrobooków – nowości i bestsellery, ale i starsze tytuły z beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii ) – w ramach projektu Legimi na Dolnym Śląsku na mocy porozumienia dolnośląskich bibliotek. Legimi oferuje e-booki również w języku ukraińskim.
  • Ibuk Libra ( ponad 2 500 e-booków, literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin nauk i literatura piękna) – w ramach projektu Ibuki na Dolnym Śląsku na mocy porozumienia dolnośląskich bibliotek.

Książki elektroniczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony czytelników. Ponieważ można ich również słuchać, korzystają z nich osoby podróżujące, kierowcy oraz osoby czytające dużo książek.

Dla osób mających problemy z czytaniem drobnego druku biblioteki oferują książki z serii Duże Litery. Księgozbiór liczący obecnie 1038 woluminów, został zapoczątkowany wsparciem finansowym z Fundacji Polska Miedź w 2015 roku.

Podsumowanie roku w Gminnej Bibliotece PublicznejOd wielu lat biblioteka otrzymuje dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W 2022 roku będzie to łącznie kwota 12 500,00 zł, z dwóch naborów.

W 2022 roku do końca października – zarejestrowano 1014 użytkowników bibliotek, którzy odwiedzili bibliotekę 7 410 razy oraz wypożyczyli 12 165 książek i audiobooków fizycznych egzemplarzy, nie licząc uczestników wydarzeń organizowanych przez biblioteki.

W 2021 roku, poza wypożyczeniami, 1 066 osoby brały udział w organizowanych przez bibliotekę zajęciach, spotkaniach itp.

W 2021 roku biblioteka zakwalifikowała się do 4.Rundy Programu Rozwoju Bibliotek, w ramach umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w latach 2021-2022, finansowanego przez Polsko-Amerykańska Fundację Wolność. Wsparcie obejmuje rozwój instytucjonalny bibliotek poprzez szereg szkoleń dla pracowników, warsztatów, konsultacji eksperckich oraz dostarczenie sprzętu – laptopa, tabletu i kamery internetowej. Do programu zgłoszeni zostali – dyrektor, pracownik biblioteki w Raszówce oraz pracownik filii w Księginicach, ale w część szkoleń zaangażowani są również pozostali pracownicy.

Poza wypożyczaniem książek biblioteki prowadzą również działalność kulturalną, promującą czytelnictwo i bibliotekę w środowisku lokalnym – zajęcia dla uczniów szkół i przedszkoli gminnych, podczas ferii i wakacji, spotkania autorskie, zajęcia dla seniorów (rękodzielnicze, edukacyjne, szkolenia). Bibliotekarze biorą udział w wielu akcjach o zasięgu ogólnopolskim, np. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Mała Książka – wielki człowiek, Noc Bibliotek czy Narodowe Czytanie.

Podsumowanie roku w Gminnej Bibliotece PublicznejW pierwszej połowie 2022 roku, przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych biblioteki zorganizowały dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Lubin zajęcia z terapeutą uzależnień od gier komputerowych, youtuberem Krzysztofem Piersą, który nawiązał z nimi niesamowity kontakt. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony młodzieży.

Z ogromną przyjemnością informujemy także, że Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce zdobyła jedną z trzech równorzędnych pierwszych nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt proekologiczny pilotażowej edycji ekoprogramu z charakterem „Ocalimy Świat”, którego organizatorem jest Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Projekt realizowany był przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. H. Sienkiewicza w Siedlcach w klasie I.

Ty i ja wspólnie „Ocalimy świat” – pod takim hasłem uczniowie klasy wzięli udział w warsztatach łączących w sobie elementy zagadnień ekologicznych, moralnych, społecznych i cyfrowych, a wszystko to w oparciu o teksty literackie wybrane przez Fundację. Projekt realizowany był w trakcie roku szkolnego 2021/2022. Nagrodą za udział w konkursie było spotkanie autorskie dla uczniów szkoły w Siedlcach ze znanym i lubianym przez dzieci pisarzem książek Grzegorzem Kasdepke.

Po raz 10. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce brała w ubiegłym roku udział w Narodowym Czytaniu (2 września 2022). Tym razem „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza czytaliśmy w otoczeniu natury, w gospodzie Bagienko w Raszówce. Mieszkańcy Raszówki i okolic chętnie uczestniczyli we wspólnym czytaniu z przedstawicielami władz gminy Lubin i radnymi.