Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż pozyskał dodatkowe pieniądze w wysokości 500 tys. zł  na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych obywateli Ukrainy przybyłych do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ramach tych pieniędzy urząd zaplanował następujące formy wsparcia:

  • refundacja kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych
  • refundacja kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznych
  • szkolenia z uprawdopodobnieniem zatrudnienia
  • staże z deklaracją zatrudnienia

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych obywateli Ukrainy wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 Wnioski od pracodawców będą przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania środków.